Voorlopig geen recreatieve duiken meer te maken

Geachte leden en overige duikers
Op basis van onderstaande informatie welke 23 maart bekend is geworden geven wij als bestuur het dringende advies om voorlopig niet meer te gaan duiken.

Statement Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde:

Duiken en Coronavirus (SARS-CoV-2)
Vanwege de Corona pandemie zijn door de overheid strenge maatregelen genomen. Recent bereikte ons de vraag of het in het kader van voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus nog verantwoord was om te duiken en om duikkeuringen te verrichten c.q. te ondergaan. Na overleg met collega’s in binnen￾en buitenland heeft het bestuur van de NVD het volgende standpunt geformuleerd over duiken, duik medische keuringen en het coronavirus.

Het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde is als volgt:
1) geadviseerd wordt om voorlopig geen recreatieve duiken meer te maken, noch solo, noch in buddyparen.
Sporten (en dus ook duiken) in groepen wordt van overheidswege, door het RIVM en de NOC-NSF ontraden door het NOC-NSF worden ook 1-op-1 trainingen ontraden. Het is niet goed mogelijk een minimale afstand van anderhalve meter te houden tussen twee duikers. Daarnaast bestaat er een risico van overdracht van het virus via de duikapparatuur, zeker bij gehuurde apparatuur. Een bijkomend probleem is, dat als er een duikongeval optreedt, het zeer moeilijk is om de vereiste hygiënische maatregelen te implementeren bij verblijf in een hyperbare kamer die in het kader van infectiepreventie momenteel vereist zijn. Gezien het beroep dat momenteel wordt gedaan op gespecialiseerd personeel en beademingsapparatuur is het de vraag of er een hyperbare kamer met voldoende gekwalificeerd personeel tijdig beschikbaar zal zijn.

2) geadviseerd wordt om niet essentiële duikkeuringen uit te stellen tot een later tijdstip. Dit betreft met name de periodieke duikkeuringen voor recreatieve duiken. Bij een duikkeuring is er onvermijdelijk sprake van fysiek contact tussen keuringsarts en keuring. Het uitstellen van een jaarlijkse duikkeuring bij een duiker zonder klachten voegt niet veel toe aan de duik medische risico’s. Een tijdelijke oplossing is om gebruik te maken van een gevalideerde vragenlijst, bijvoorbeeld de Sport Diving Medical Referee Form – 2016 van de UK Diving Medical Committee Als er geen bijzonderheden zijn, kan de medische licentie worden verlengd met een half jaar, waarna een “normale” duikkeuring kan plaats vinden (er vanuit gaand dat de pandemie dan over is). Als er bijzonderheden zijn, kan er sprake zijn van een (tijdelijke) ongeschiktheid om te duiken. De duikerarts zal hierover met de duiker overleggen, en mogelijk adviseren over een “normale” duikkeuring op een later tijdstip.

3) geadviseerd wordt om professionele duikers wel een duik medisch onderzoek te laten ondergaan Er wordt geadviseerd om professionele duikers, die wettelijk verplicht zijn om gekeurd te worden, wel een duik medisch onderzoek te laten ondergaan, met inachtneming van adequate maatregelen te nemen door de duikerarts om virusoverdracht te voorkomen. De keurling draagt de verantwoordelijkheid om voor de keuring te melden of er sprake is van verschijnselen die zouden kunnen passen bij een infectie met het Corona virus (bijvoorbeeld hoesten, kortademigheid of koorts) zodat de keuring kan worden uitgesteld tot een later tijdstip.

Deze adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde gelden vanaf heden tot 10 april 2020, en zullen regelmatig worden geactualiseerd op deze website.

We wensen u het allerbeste in deze moeilijke tijden.

Volg en like ons
Chris Assies

Chris Assies

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Meer nieuws

Voorlopig geen recreatieve duiken meer te maken

Geachte leden en overige duikersOp basis van onderstaande informatie welke 23 maart bekend is geworden geven wij als bestuur het dringende advies om voorlopig niet meer te gaan duiken. Statement Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: Duiken

Read More »

Zwembad avond 26 Februari 2020

Met Divemasters in opleiding Sytse, Roger en Jort die de stresstest succes vol hebben . gedaan en 9 student intro #PADIdiscoversuba‘s van het Leeuwarder Lyceum / OSG Piter Jelles die voor het eerst onderwater zijn geweest. bv SPORT sportontwikkeling Leeuwarden

Read More »

Vis van het jaar

Rudolf heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering de vis van het jaar gekregen. Deze attentie is door de activiteiten commissie bedacht om leden van de vereniging een keer in het zonnetje te zetten. Rudolf zorgt er

Read More »

Zwembad avond 19 Februari

Woensdag avond was weer een gezellige duikavond bij duikvereniging Leeuwarden met een hele club jongeren welke op een enkeling na nog nooit hadden gedoken en dus een #PADI Discover Scuba hebben gedaan. Volg en like

Read More »
Rianne

Vijf redenen om te leren duiken

Verenigingslid Rianne reist als de “Dutch Mermaid” de hele wereld over op zoek naar de beste duikstekken. Voor Duikvereniging Leeuwarden schrijft ze af en toe blogs om haar kennis met mede duikers te delen! Duiken!

Read More »
EFR Emergency first response

EFR cursus – 1 Maart

De Emergency First Response (EFR) cursus is een wereldwijd erkende reanimatie- en eerste hulp cursus voor iedereen. Het wordt dan ook door de meeste organisaties erkend. Voor Rescue duikers en hoger is deze cursus verplicht,

Read More »

Duikvaker 2020

Met een groep ongeveer 18 leden zijn we zondag 2 februari naar de duikbeurs Duikvaker in Houten geweest.Het is bij uitstek de plaats om je te laten informeren of zelfs boeken van je volgende duiktrip

Read More »
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn